lu.se

Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbeten

På institutionen finns det möjlighet att göra examensarbete inom följande områden:

Industriell näringslära och livsmedelskemi
Livsmedelsrelaterad näringsforskning som syftar till ökad förståelse av hur livsmedlens sammansättning och egenskaper påverkar konsumentens hälsa.
Inom livsmedelskemi studeras reaktioner vid hantering, lagring och processning av livsmedel. Livsmedelshygien, som ingår i området, utvecklar metoder för identifiering av bakterier av intresse för industri och samhälle och att klargöra dessa bakteriegruppers ekologiska roll.

Livsmedelsteknik
Studier av bl.a. strömning, värme- och masstransport samt olika enhetsoperationer för att med matematiska modeller kunna beskriva och optimera livsmedelsprocesser.

Livsmedelsteknologi
Studier av livsmedelsstrukturer och deras betydelse för produktkvalitet. Vi söker förklaringsmodeller från molekylär till kolloidal nivå av händelseförlopp vid livsmedelstillverkning.

Läkemedelsteknologi
Forskningen är fokuserad mot formuleringsteknologiska frågeställningar. Strukturer på molekylär eller övermolekylär nivå i komplexa formuleringar studeras.

Sidansvarig: Hans Bolinsson