lu.se

Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Grundutbildning
Vi undervisar blivande civilingenjörer som går på bioteknik- och kemiteknikprogrammen och som valt att specialisera sig inom livsmedel eller läkemedel.

Från och med HT-2015 ges den tvååriga livsmedelstekniska högskoleutbildningen på Kemicentrum.

Internationella mastersprogram
Vi medverkar i mastersprogrammen ”Food Technology and Nutrition” och ”The European Masters Degree in Food Studies”.

Forskarutbildning
Forskarutbildningen bedrivs inom de flesta områdena i livsmedelskedjan från råvara till effekter på konsumentens hälsa. Dessutom finns ämnet läkemedelsteknologi.

Uppdragsutbildning
Vi ger kurser i mejeriteknologi och mejeriprocesser, membranteknik och nanoteknik.

Sidansvarig: Hans Bolinsson

Aktuella kurser

...

LUVIT

LUVIT

Riskbedömningsblankett

Blanketter för riskbedömning av laborativt arbete

Riskbedömning

Risk assessment