lu.se

Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

För anställda vid Inst för Livsmedelteknik

Institutionsstyrelsen

Arbetsmiljö

Användbara länkar:

 

Interna dokument

 Exjobbsrutiner

Checklista för introduktion av nyanställa, forskarstuderande och gästforskare.

Check list for introduction of new employees, PhD students and guest researchers.

Policy rumsfördelning (livsmedelteknologi)

 

Blanketter för riskbedömning av laborativt arbete

Sidansvarig: Hans Bolinsson