lu.se

Institutionen för livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Välkommen till Livsmedelsteknik

På institutionen för livsmedelsteknik bedrivs utbildning och forskning inom livsmedelsområdet med särskilt fokus på design och produktion av hälsobefrämjande livsmedel.

Placeringen i Sydsverige är en stor fördel, eftersom huvuddelen av den svenska livsmedels- och förpackningsindustrin finns här.

Sidansvarig:  | 

Mejeriutbildning

Kurser i mejeriprocesser
och -teknik

Mastersprogram

Om det internationella mastersprogrammet:

Food Technology and Nutrition

Aktuellt